Betrekking tot de drone-wetgeving. Interessant om dit te delen !
De VML heeft wel laten weten dat wie lid is van een modelbouwclub onder de normen van een modelvliegtuig valt en 120 m hoog en 400 m ver mag vliegen.

Misschien wisten jullie dit al en is misschien interessant dat onze leden dit weten?

Eerst even vertellen dat ik een mini2 drone heb en al een tijdje aan het afwachten ben hoe het nu zit met de nieuwe Europese wetgeving.
Door Covid is dit allemaal opgeschoven en zou nu normaal gezien op 1 januari 2021 starten.
Alle details kan je hier altijd volgen:
https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/transitie_naar_de_europese_regelgeving_van_toepassing_vanaf_31122020

Ook zal iedere drone piloot zich moeten registreren (gratis) bij DGLV.
Dit is nu mogelijk: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/nieuwe_regelgeving/categorie_open

Verderop in de tekst klik je op ‘online portaal’ en de rest wijst zichzelf uit. Bereidt je voor door eID (via Itsme), polisnummer burgerlijke aansprakelijkheid en een een geldig e-mailadres klaar te hebben.

Kan je ook zien in welke categorie je drone valt en/of je extra opleiding of vergunning zal nodig hebben.

We hadden ook graag nog heel wat foto’s of filmpjes toegevoegd. Zie het filmpje van Robin.

Wie bereid is om een artikel te schrijven voor de club kan dit steeds doen. Zie het artikel van Wesley.

Jullie mogen deze toesturen naar

Het Koninklijk Besluit tot uitvoering van Verordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 betreffende de regels en procedures die van toepassing zijn op de exploitatie van luchtvaartuigen zonder bemanning aan boord bepaalt in artikel 4 dat alle exploitanten van UAS zich uiterlijk op 31 december 2020 online moeten registreren op het daartoe door het DGLV ter beschikking gestelde portaal.
De exploitant kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn, bijvoorbeeld een vereniging.
De VML heeft samen met de AAM en de BML aan het DGLV gevraagd hoe modelvliegtuigexploitanten kunnen worden geregistreerd.
 
Aangezien er op het moment van schrijven geen antwoord is ontvangen en aangezien artikel 22 bepaalt dat de luchthavens en verenigingen de in artikel 4 bedoelde registraties namens hun leden kunnen uitvoeren, hebben de raden van bestuur van de VML en de AAM besloten de twee verenigingen, ten minste voorlopig, als exploitanten van RPAS te registreren. Het is mogelijk dat het DGLV in de toekomst anders beslist.
Het registratienummer van de VML is BELp4n3hs2gan2ae
 
Elk modelluchtvaarttoestel moet naast het gebruikelijke registratienummer (OO-Vx-xxxx) dit registratienummer op of in het model plaatsen. Het nummer moet leesbaar zijn en gemakkelijk te vinden zijn als het in het toestel werd geplaatst.
Informeer uw leden onmiddellijk. Deze bepaling is van toepassing vanaf 31 december 2020.
 
Wij wensen jullie een gelukkig 2021 waarin onze activiteiten, naar wij hopen, geleidelijk aan hun normale verloop kunnen hervatten.
 
Het Bestuursorgaan van de VML